Fysik Misshandel

Exempel på misshandel:

 

 • Han hindrar dig från att röra dig eller lämna rummet.
 • Han kastar något på dig eller slår dig med något som skulle kunna skada dig.
 • Han knuffar dig, grabbar tag i dig eller skuffar runt dig.
 • Han slår dig i ansiktet.
 • Sparkar, biter eller slår dig med knuten/öppen hand på kroppen.
 • Slår eller sparkar i väggar eller möbler.
 • Tar struptag på dig eller håller handen över din mun.
 • Använder eller hotat att använda skjutvapen eller kniv mot dig.
 • Hotar att ta livet av dig.
 • Tvingar dig till någon sexuell handling.
 • Vrider om dina armar, sätter sig gränsle över dig och håller fast dina armar.
 • Släpar eller drar dig i håret.
 • Slår eller hotar att slå/döda husdjuren

 

Sexuella övergrepp/våldtäkt

 

Våldtäkt/sexuella övergrepp är när någon utför sexuella handlingar mot någon eller tvingar någon att utföra sexuella handlingar mot någons vilja. Det är också övergrepp att utnyttja någon som är i hjälplöst tillstånd t ex sover, är full, drogad, medvetslös, skadad, är sjuk eller lider av någon psykisk funktionsnedsättning.

Sexuella övergrepp innefattar allt från sexuellt ofredande till våldtäkt.

Sexuellt ofredande kan vara t ex att någon blottar sig eller att kränka någons sexuella integritet.

Våldtäkt är att genom våld eller hot tvinga någon till samlag eller annan jämförbar sexuell handling t ex analsamlag, oralsex eller att ha fört in föremål eller fingrar i en annan persons vagina eller analöppning.

Till våldtäkt räknas också att ha samlag eller genomföra en annan sexuellt kränkande handling mot personer under 15 år. Även om det inte sker under tvång och/eller personen under 15 själv tagit initiativ och sagt at hon vill,räknas det som våldtäkt.

Det är också våldtäkt att utnyttja någon under 18 år av någon som har särskilt ansvar för dem, t ex vårdpersonal eller styvförälder.

Det vanligaste är att våldtäkter sker inomhus av någon man känner eller har ett förhållande med.

Det kan vara svårt att se det som en våldtäkt om det t ex började med ett samlag man först var med på, men sedan ångrade. Det är viktigt att komma ihåg att det inte spelar någon roll om man sagt ja först. Det spelar ingen roll vem man är, om man känner förövaren eller hur våldtäkten gick till. Det spelar heller ingen roll hur man var klädd eller betedde sig eller om man haft frivilligt sex med personen vid andra tillfällen. Man har rätt till sin egen kropp, att det ska kännas bra och man har alltid rätt att ångra sig!

Det är vanligt att en person som utsätts för våldtäkt lägger skuld på sig själv. Många varken skriker eller gör fysiskt motstånd och det kan ibland leda till att man ifrågasätter om det verkligen var våldtäkt. Det är därför viktigt att komma ihåg att skulden ligger på den som utfört den kränkande handlingen.

Alla reagerar olika på våldtäkt. Förvirring, chock och rädsla är vanliga känslor. Många försöker glömma vad som hänt och gå vidare i livet som om det aldrig hänt. Reaktioner kan dock komma långt efteråt, ibland efter flera år. Det är därför viktigt att få prata om det som hänt. Du kan t ex vända dig kvinnohus eller kvinnojour i din kommun för att få stödsamtal med en professionellt utbildad person. Det är aldrig för sent att söka hjälp att bearbeta våldtäkt. Det är inte heller för sent att anmäla en våldtäkt även om det var några år sedan. Preskriptionstiden på våldtäkt är 10 år.